Hur vi hittar de bästa kandidaterna

Kravprofilstagning
1

Kravprofilstagning

Vi träffar kunden för att i detalj diskutera de krav och villkor som gäller för den specifika positionen. För att säkerställa att vi har fått rätt bild av rekryteringsbehovet låter vi alltid kunden återbekräfta all dokumentation. Den godkända sammanfattningen utgör sedan grunden för vår sökning.

Utifrån en rådgivande strategi går vi igenom organisationsscheman, arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter, utbildningskrav, nivå, erfarenhet, personlighetsdrag och alla andra krav för profilen, vilket ger oss en god bild av vilken typ av person vår kund söker.

Våra tjänster

På Human Search är vi specialister på headhunting och search. På bara 20 arbetsdagar presenterar vi de bäst lämpade kandidaterna oavsett position, inom alla branscher.

Se våra tjänster