Hur vi hittar de bästa kandidaterna

På Human Search är vi specialister på headhunting och search. Det betyder att vi kartlägger, kontaktar och attraherar de bästa kandidaterna för de svåraste positionerna i alla branscher. Och vi gör detta på ett snabbt och effektivt sätt. På bara 20 eller 30 arbetsdagar presenterar vi kandidater med rätt kompetens och erfarenhet som matchar ditt företags behov. Human Search strävar alltid efter att upprätthålla en nära och öppen dialog med våra kunder under processen. Vi genomför därför en kort telefonavstämning en gång i veckan där vi uppdaterar dig om framstegen i processen. Konsulterna på Human Search har alla akademisk utbildning och mångårig erfarenhet av rekrytering, personbedömning och headhunting från olika kompetensområden och verksamheter.

Kravprofilstagning
1

Kravprofilstagning

Vi träffar kunden för att i detalj diskutera de krav och villkor som gäller för den specifika positionen. För att säkerställa att vi har fått rätt bild av rekryteringsbehovet låter vi alltid kunden återbekräfta all dokumentation. Den godkända sammanfattningen utgör sedan grunden för vår sökning.

Omfattande kartläggning
2

Omfattande kartläggning

Baserat på den godkända profilen identifierar vi var rätt kandidater jobbar idag. Det är ett riktigt detektivarbete som kräver tålamod, kreativitet och en djup förståelse för branschen i fråga.

Kandidaterna
3

Kandidaterna

Genom headhunting direkt från våra kunders konkurrenter hittar vi de mest kvalificerade kandidaterna till tjänsten, men också genom att använda andra kreativa sätt att hitta rätt kompetens. I genomsnitt kartlägger vi och kontaktar 50–200 kandidater i varje enskilt uppdrag, vilket säkerställer att vi verkligen hittar de bästa tillgängliga kandidaterna på marknaden.

Djupintervjuer
4

Djupintervjuer

De bäst lämpade kandidaterna går vidare till nästa steg i processen och djupintervjuas av våra erfarna konsulter.

Presentation
5

Presentation

Efter vår analys av kandidaterna väljer vi ut de bäst lämpade kandidaterna och presenterar dem både muntligt och skriftligt för kunden.

Personliga möten
6

Personliga möten

Den svåraste delen av rekryteringen – att hitta och attrahera rätt kandidater – är nu löst på bara 20 eller 30 dagar. Härnäst är det dags för kunden att träffa de utvalda kandidaterna. Vi hjälper till med att boka in intervjuerna, tar referenser på begäran och finns med som ett stöd under hela processen.

Våra tjänster

På Human Search är vi specialister på headhunting och search. På bara 20 arbetsdagar presenterar vi de bäst lämpade kandidaterna oavsett position, inom alla branscher.

Se våra tjänster

På Human Search är vi specialister på headhunting och search. Det betyder att vi kartlägger, kontaktar och attraherar de bästa kandidaterna för de svåraste positionerna i alla branscher. Och vi gör detta på ett snabbt och effektivt sätt. På bara 20 eller 30 arbetsdagar presenterar vi kandidater med rätt kompetens och erfarenhet som matchar ditt företags behov. Human Search strävar alltid efter att upprätthålla en nära och öppen dialog med våra kunder under processen. Vi genomför därför en kort telefonavstämning en gång i veckan där vi uppdaterar dig om framstegen i processen. Konsulterna på Human Search har alla akademisk utbildning och mångårig erfarenhet av rekrytering, personbedömning och headhunting från olika kompetensområden och verksamheter.