Vi garanterar att vi hittar rätt kandidater på bara 20 dagar. Genom vår strukturerade process får vi tillgång till ett unikt urval av lämpliga kandidater att presentera för våra kunder.

Vi finner de bäst lämpade kandidaterna genom att objektivt kartlägga marknaden för att identifiera på vilka företag dessa personer befinner sig idag. Vi förlitar oss inte alls på annonsering, nätverk eller dåligt uppdaterade databaser utan närmar oss istället kandidaterna på ett mycket proaktivt men diskret sätt. Detta är förklaringen till att vi alltid lyckas presentera de bästa kandidaterna på marknaden för våra kunder, kandidater som våra kunder vanligtvis inte lyckas hitta själva.

Vår sökmetod och utvärderingsprocess har utvecklats för att passa alla typer av organisationer inom alla branscher. Våra konsulter har akademisk utbildning och rätt kompetens för att identifiera och attrahera rätt kandidater, såväl lokalt som internationellt. Vår search grundar sig på en unik metod som fungerar lika bra oavsett vilken typ av befattning det handlar om eller i vilken bransch.

Kontakta oss Skicka mig en offert

Vår process

På Human Search är vi specialister på headhunting och search. Det betyder att vi kartlägger, kontaktar och attraherar de bästa kandidaterna för de svåraste positionerna i alla branscher.

Våra tjänster

På Human Search är vi specialister på headhunting och search. På bara 20 arbetsdagar presenterar vi de bäst lämpade kandidaterna oavsett position, inom alla branscher.

Se våra tjänster